20let odborník na reality 

             

Změna u nájmu nemovitých věcí od 2021!!

 S účinností od roku 2021 se mění postup uplatnění DPH

■ u dlouhodobého nájmu nemovitých věcí

■ mezi plátci

■ u staveb pro trvalé bydlení.

Konkrétně se ruší možnost uplatnit DPH u dlouhodobého nájmu nemovité věci plátci, pokud předmětem nájmu je

a) stavba rodinného domu,

b) obytný prostor,

c) jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

d) stavba, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímána tato část, tvořeno obytným prostorem,

e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán,

f) právo stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene d), s níž je právo stavby pronajímáno.

Uplatní se proto osvobození bez nároku na odpočet daně na vstupu.

U krátkodobého nájmu staveb (do 48 hodin Důležitá změna u nájmu nemovitých věcí od roku 2021 nepřetržitě), u nájmu prostor a míst k parkování vozidel, u nájmu bezpečnostních schránek a u nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení zůstává DPH 21 %.

Praktický dopad má tato změna také v oblasti úpravy odpočtu daně podle ZDPH § 78 a násl., kdy je nutné zkoumat, jestli není třeba vracet uplatněný odpočet DPH, resp. jeho část.

Příklad Plátce pořídil v roce 2019 bytovou jednotku za 4,6 mil. Kč včetně 15 % sazby daně. Uplatnil plný odpočet daně 600 000 Kč, protože ji pronajímal jinému plátci k podnikání. V období let 2021 – 2028 provede vždy k 31. 12. úpravu odpočtu daně v podobě vrácení jeho části ve výši 60 000 Kč (ř. 60 přiznání). Celkově tedy vrátí za 8 let 480 tis. Kč. 

 

©2015 Dohoda.cz | Created by Tomáš Rozsypálek