20let odborník na reality 

             

Energetický štítek

Co je to průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)? 

Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB je obdobou štítků, které znáte z ledniček, praček a dalšího bílého zboží. 

PENB do české legislativy vnesl zákon č.406/2000 Sb. s prováděcí vyhláškou 148/2007 Sb.

Průkazy se pro novostavby a větší rekonstrukce zpracovávají od 1.1.2009!

Podle § 2 odst. 1, písmene m) je „průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené informace o náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.“ V praxi to znamená zahrnout do posouzení informace o vytápění, chlazení, větrání, osvětlení a elektřině. Z těchto hodnot pak specialista vypočítá tak zvanou třídu energetické náročnosti budovy. Následující tabulka ukazuje hodnocení – tzv. klasifikační třídy:

Třída energetické náročnosti budovy Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy
A Mimořádně úsporná
B Úsporná
C Vyhovující
D Nevyhovující
E Nehospodárná
F Velmi nehospodárná
G Mimořádně nehospodárná


Platnost průkazu energetické náročnosti budovy je 10 let.

Stavíte nebo rekonstruujete dům?

V případě, že hodláte stavět nebo provádět změny dokončené budovy, pak je Vaší povinností:

 • Doložit při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby splnění požadavků na energetickou náročnost budovy.
 • Doložit průkazem (PENB) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

Požadavky platí pro stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek.

Budovy užívané orgánem státní moci

U těchto budov musí vlastník zajistit zpracování PENB:

 • Od 1. července 2013 u budov se vztažnou plochou větší než 500 m2.
 • Od 1. července 2015 u budov se vztažnou plochou větší než 250 m2.

Zpracovaný průkaz musíte poté v budově vyvěsit na veřejně přístupném místě.

Vlastníte bytovou nebo administrativní budovu?

Pak je vaší povinností zajistit zpracování PENB:

 • Do 1. ledna 2015 u budov se vztažnou plochou větší než 1500 m2.
 • Do 1. ledna 2017 u budov se vztažnou plochou větší než 1000 m2.
 • Do 1. ledna 2019 u budov se vztažnou plochou menší než 1500 m2.

Chystáte se dům prodávat nebo ho pronajímat?

V tom případě si musíte nechat zpracovat PENB:

 • Při prodeji budovy nebo její ucelené části.
 • Při pronájmu budovy.
 • Od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy.


Kdo průkaz (PENB) zpracovává?

Ke zpracování průkazů musí vlastnit oprávnění vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Máte zájem o zpracování průkazu? Napište nebo zavolejte. Rádi Vám průkaz necháme zpracovat – rychle, kvalitně a za rozumnou cenu. 

Kdy požadavky na energetickou náročnost nemusí být splněny?

 • U budov s podlahovou plochou menší než 50 m2.
 • U některých budov, které jsou kulturní památkou nebo leží v památkové zóně nebo památkové rezervaci.
 • U budov pro náboženské účely.
 • U staveb pro rodinnou rekreaci.
 • U průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční spotřebou energie do 700GJ (cca velikost tří rodinných domů).
 • Při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely.
 

©2015 Dohoda.cz | Created by Tomáš Rozsypálek