20let odborník na reality 

             

Daňové přiznání k dani z nemovitosti.

Do konce ledna 2021 musí každý vlastník nově nabyté nemovitosti podat daňové přiznání k dani z nemovitosti.

Jedná se o daň z pozemků, staveb, a bytových jednotek. Přiznání podává ten, kdo v roce 2020 koupil, nebo mu byla darována nemovitost.

Předmětem daně jsou majetky zapsané v katastru nemovitostí. Daňová povinnost platí také v případě, že v roce 2020 na stávajících nemovitostech proběhla výrazná změna, jako například přístavba. Tuto změnu je třeba rovněž oznámit.

Podávat přiznání je třeba jen jednou, pak už bude daň každým rokem vyměřována automaticky.

Interaktivní formulář pro daň z nemovitosti naleznete zde:

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?lang=cs&rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06&skupina_T_SKUPINA05=1&a=1#search-result 

 

©2015 Dohoda.cz | Created by Tomáš Rozsypálek