20let odborník na reality 

             

Co obsahuje provize realitní kanceláře?

Pokud se lidé rozhodnou prodat svou nemovitost, většinou využijí služeb realitní kanceláře. Jedno z nejčastějších kritérií, podle kterého prodávající vybírá, je výše provize. Avšak samotná procentuální výše kupní ceny, která bude po uskutečnění obchodu finanční odměnou realitní kanceláři, by měla být druhořadá. První by se budoucí klient měl ptát, co vše za smluvenou částku dostane.

Pokud kupující hledá výhodnou nabídku realitní kanceláře, neměl by se řídit jen uvedenými procenty provize. Naopak výrazně nižší požadovaná částka by mohla být důvodem k pochybnostem, zda se jedná o seriózní společnost. To si samozřejmě musí kupující ověřit v každém případě. Výše provize by měla být vždy úměrná poskytovaným službám. Někdy láká makléř kupujícího na nízkou provizi, ale již nezmíní, že některé služby budou hrazeny zvlášť. Cena se tak později může vyšplhat mnohem výš. Nízká provize je také nezajímavá pro makléře, kteří zastupují kupujícího. Průměrná výše provize se pohybuje kolem 2 – 5 %. Svou roli hraje i region, v které majitel svou nemovitost prodává. Například Brno je vyhlášeno vyššími provizemi. Mezi místními lidmi je to ale nastavený standard, který je akceptován. V krajích s vysokou nezaměstnaností, které se potýkají s úbytkem obyvatel, realitní kanceláře požadují spíše menší provize.

Výše provize však není nejdůležitější, ale co za ní klient dostane. Tyto informace by si měl každý kupující zjistit ještě před podepsáním smlouvy a při jejím sepisování vše důsledně uvést. Spoléhat na slovo makléře se bohužel nemusí vyplatit.

V první řadě by měla provize obsahovat služby spojené s nabízením nemovitosti. Možnosti inzerce jsou různé a s nimi se různí i jejich dosah k potencionálnímu kupujícímu. Pokud realitní kancelář zveřejní nabídku nemovitosti na svých stránkách a čeká, až se zájemci začnou ozývat, je to nedostačující. Proto by se majitel nemovitosti měl vždy ptát, kde bude jeho nabídka umístěna a jakou má taková inzerce úspěšnost.

Při samotné realizaci nabídky by měl být také realitní makléř nápomocen. Určení vhodné ceny, profesionální nafocení nemovitosti, zajištění podkladů pro prodej a další nezbytné úkony jsou pro nezkušeného prodávajícího nesnadným úkolem, tudíž pomoc je nezbytná.

Součástí provize by mělo být také sjednávání schůzek a přímá účast makléře při prohlídkách. Pokud realitní kancelář najde vhodného zájemce o koupi nemovitosti, měl by běžně v rámci provize zajistit bezpečný průběh obchodu. Smlouvy by měly být vždy sepsány právníkem a kupní částka uložena do úschovy, než proběhne zápis do katastru nemovitostí. Také se samotným výběrem smlouvy by měla být nápomocná realitní kancelář. Někdy je například vhodné sepsat rezervační smlouvu nebo budoucí smlouvu. Pokud je klientem prodávající, může mu být poskytnuta výpomoc při zařizování hypotéky. V neposlední řadě může být službou v rámci provize také vyplnění daňového přiznání. Součástí některých provizí je i poplatek za vklad do katastru, poplatek za úschovnu či úhrada daně z nabití nemovitých věcí.

Pokud se zdá majiteli nemovitosti výše provize vysoká, může samozřejmě s realitní kanceláří smlouvat. Je ovšem nutné uvědomit si, že nejde o čistý zisk makléře, ale spousta úkonů stojí nemalé peníze. V první fázi určitě není levnou záležitostí inzerce a zpracování odhadu ceny nemovitosti. Různé poplatky jsou hrazeny i při samotném realizování obchodu. Právnické služby při sepisování smluv bývají také finančně náročnou položkou. Při určování výše provize by měl klient brát ohled na všechny tyto výdaje.

Nabídka realitních kanceláří je velká a zájemci o jejich služby si mohou vybírat. Najít kompromis mezi rozumnou výší provize a poskytovanými službami je vždy při výběru jedním z nejdůležitějších rozhodnutí.

 

©2015 Dohoda.cz | Created by Tomáš Rozsypálek